Regulamin Love Cosmetics Awards 2024
Regulamin Love Cosmetics Awards 2024

Zasady naszego konkursu dla wielu dotychczasowych uczestników są jasne i nieprzesadnie skomplikowane. Wszystko wyjaśnia poniższy regulamin.

Harmonogram Love Cosmetics Awards 2024:

 • 3 grudnia 2023 – pierwszy dzień zgłoszeń
 • 24 stycznia 2024 – ostatni dzień zgłoszeń
 • 1 stycznia – 5 lutego 2024 – wysyłki zgłoszonych produktów do Jury
 • luty - kwiecień 2024 – testy i obrady jury
 • czerwiec 2024 – ogłoszenie wyników konkursu

Regulamin:

 1. Organizatorem Love Cosmetics Awards 2024 jest wydawca portalu WirtualneKosmetyki.pl.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konkurs@wirtualnekosmetyki.pl w dniach 3 grudnia 2023 – 24 stycznia 2024.
 3. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać wypełniony Formularz Zgłoszeniowy. W formie osobnych załączników należy dodać zdjęcia zgłaszanych produktów/serii kosmetycznych lub ilustracje zgłoszeń biznesowych (min. 300 dpi).
 4. Jedna firma może zgłosić maksymalnie 5 produktów/serii kosmetycznych w kategoriach produktowych, jak również dokonać maksymalnie 2 zgłoszeń w kategoriach biznesowych.
 5. W kategoriach biznesowych może wziąć udział wyłącznie ta firma, która startuje także w kategorii produktowej.
 6. Każdy zgłoszony produkt/seria może być przypisany tylko do jednej kategorii z listy zawartej w Formularzu Zgłoszeniowym. Zgłoszenie produktu nie wymaga uzasadnienia.
 7. Każde zgłoszenie w kategorii biznesowej wymaga podania uzasadnienia (maks. 1000 znaków).
 8. Po przesłaniu i zweryfikowaniu kompletności Formularza Zgłoszeniowego, organizator przekaże wskazanej przez Zgłaszającego osobie kontaktowej adresy pocztowe, pod który należy w dniach 01 stycznia – 5 lutego 2024 przesłać 8 wysyłek zgłoszonych produktów/serii, oznaczonych nazwiskami Jurorów, z dopiskiem „Love Cosmetics Awards 2024”.
 9. W razie uzasadnionych wątpliwości lub stwierdzonych braków w Formularzu Zgłoszeniowym lub przesyłce, organizator skontaktuje się z osobą kontaktową w celu uzupełnienia zgłoszenia.
 10. Zgłoszone produkty będą niezależnie testowane i opiniowane przez wszystkich członków Jury i wybranych przez nich testerów.
 11. Z grona zgłoszonych produktów i firm w poszczególnych kategoriach, Jury wskaże maksymalnie 6 nominacji, a spośród nich wybierze laureata Love Cosmetics Awards 2024.
 12. W szczególnych przypadkach Jury ma prawo przyznać osobie lub firmie nagrodę specjalną spoza listy kategorii lub przyznać Nagrodę w innej kategorii niż zaproponowana w zgłoszeniu.
 13. Jury ma prawo nie przyznać Nagrody w danej kategorii.
 14. Jury podejmuje decyzję w drodze punktacji od 1-5 w każdej z kategorii. Wygrywa firma, która sumarycznie zdobędzie najwięcej punktów.
 15. W przypadku remisu, głos Przewodniczącej Jury jest decydujący.
 16. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 17. Ocena wszystkich zgłoszeń w kategoriach produktowych i biznesowych odbywa się w oparciu o wartości Konkursu Love Cosmetics Awards 2024.
 18. Laureatami Nagrody mogą zostać jedynie produkty i firmy, które wyróżnia oryginalna marka, pozytywne emocje i zapewnianie konsumentom najwyższej jakości.
 19. Uzasadnienia wszystkich przyznanych Nagród będą odzwierciedlały wartości Konkursu, w kreatywny sposób podkreślając wyjątkowość wybranych produktów oraz firm.
 20. Zgłaszający wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora i Jurorów na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych zdjęć, filmów i recenzji dotyczących zgłoszonych produktów.
 21. Nagrodzone produkty i firmy uzyskują prawo do posługiwania się w swoich działaniach marketingowych w Polsce oraz na świecie logo oraz hasłem Love Cosmetics Awards 2024, które stanowią zastrzeżony znak towarowy i objęte są ochroną prawną.
 22. Udział w konkursie jest bezpłatny, podobnie jak prawo do posługiwania się logo Love Cosmetics Awards 2024 przez laureatów. 
 23. Wygrana firma może wykupić dodatkowe działania promocyjne na naszych portalach. 10% od każdej współpracy przekazujemy na konto Fundacji Piękniejsze Życie.

Wszystkim uczestnikom Love Cosmetics Awards 2024 życzymy powodzenia!

Link do pobrania formularza.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: konkurs@wirtualnekosmetyki.pl

# NEWS
 reklama