Love Cosmetics Awards 2020 – harmonogram oraz zasady zgłoszeń
Love Cosmetics Awards 2020 – harmonogram oraz zasady zgłoszeń

Odpowiadając na pytanie, dlaczego ogłaszamy Konkurs z takim wyprzedzeniem – dlatego, że traktujemy Państwa oraz nasze działania w pełni profesjonalnie.

Firmy muszą mieć odpowiedni czas na przemyślenie zgłoszeń i dostarczenie do nas wypełnionych formularzy oraz przekazanie produktów. Nasze Jury musi mieć odpowiedni czas na analizy i testy, a wreszcie wszyscy musimy mieć odpowiedni czas na przemyślenie outfitu na naszą finałową Galę;-)

Harmonogram Love Cosmetics Awards 2020:

 • 12 listopada 2019 – pierwszy dzień zgłoszeń
 • 12 stycznia 2020 – ostatni dzień zgłoszeń
 • 13 stycznia – 13 kwietnia 2020 – testy produktów i obrady Jury
 • 21 maja 2020 – uroczysta Gala Love Cosmetics Awards 2020

Regulamin:

 1. Organizatorem Love Cosmetics Awards 2020 jest Cosmetics Insight Poland Lidia Lewandowska.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na adres: lca2020@wirtualnekosmetyki.pl w dniach 12 listopada 2019 – 12 stycznia 2020.
 3. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać wypełniony Formularz Zgłoszeniowy w Kategoriach Produktowych i/lub Formularz Zgłoszeniowy w Kategoriach Biznesowych. W formie osobnych załączników należy dodać zdjęcia zgłaszanych produktów lub ilustracje konceptów (min. 300 dpi).
 4. Każda firma może dokonać maksymalnie 5 zgłoszeń w kategoriach produktowych (kosmetyk / seria / koncept beauty) oraz 2 zgłoszeń w kategoriach biznesowych (firma / działania / koncept biznesowy).
 5. Każde zgłoszenie w kategorii produktowej może być przypisane do maksymalnie dwóch kategorii, wybranych przez zgłaszającego z Listy Kategorii Produktowych oraz Listy Kategorii Biznesowych.
 6. Każde zgłoszenie w kategorii biznesowej wymaga podania uzasadnienia (maks. 1000 znaków).
 7. Po przesłaniu i zweryfikowaniu kompletności Formularza Zgłoszeniowego, organizator przekaże wskazanej przez Zgłaszającego osobie kontaktowej adresy 7 jurorów, pod które należy w ciągu 10 dni przesłać po jednym opakowaniu zgłoszonego produktu z dopiskiem „Love Cosmetics Awards 2020”.
 8. W razie uzasadnionych wątpliwości lub stwierdzonych braków w Formularzu Zgłoszeniowym, organizator skontaktuje się z osobą kontaktową w celu uzupełnienia niezbędnych informacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia do Konkursu.
 9. Zgłoszone produkty będą niezależnie testowane i opiniowane przez wszystkich członków Jury.
 10. Z grona zgłoszonych produktów i firm w poszczególnych kategoriach, Jury wskaże maksymalnie 6 nominacji, a spośród nich wybierze laureata Love Cosmetics Awards 2020.
 11. W szczególnych przypadkach Jury ma prawo przyznać osobie lub firmie nagrodę specjalną spoza listy kategorii.
 12. Jury ma prawo nie przyznać Nagrody w danej kategorii.
 13. Jury podejmuje decyzję w drodze konsensusu. Jeśli jego osiągnięcie nie jest możliwe, podczas obrad odbywa się głosowanie, w którym każdemu jurorowi przysługuje 1 głos.
 14. W przypadku remisu, głos Przewodniczącej Jury jest decydujący.
 15. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 16. Ocena wszystkich zgłoszeń w kategoriach produktowych i biznesowych odbywa się w oparciu o wartości Konkursu Love Cosmetics Awards 2020.
 17. Laureatami Nagrody mogą zostać jedynie produkty i firmy, które wyróżnia oryginalna marka, pozytywne emocje i zapewnianie konsumentom najwyższej jakości.
 18. Uzasadnienia wszystkich przyznanych Nagród będą odzwierciedlały wartości Konkursu, w kreatywny sposób podkreślając wyjątkowość wybranych produktów oraz firm
 19. Nagrodzone produkty i firmy uzyskują prawo do posługiwania się w swoich działaniach marketingowych w Polsce oraz na świecie logo oraz hasłem Love Cosmetics Awards 2020, które stanowią zastrzeżony znak towarowy i objęte są ochroną prawną.
 20. Udział w konkursie jest bezpłatny, podobnie jak prawo do posługiwania się logo LCA przez laureatów. 
 21. Firma uczestnicząca w Konkursie wyraża zgodę na publikację zdjęć zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym na stronach internetowych organizatora, w mediach społecznościowych oraz w materiałach konkursowych.

Wszystkim uczestnikom Love Cosmetics Awards 2020 życzymy powodzenia!

# NEWS
 reklama