Love Cosmetics Awards 2021 – harmonogram i regulamin tej edycji konkursu
Love Cosmetics Awards 2021 – harmonogram i regulamin tej edycji konkursu

Odpowiadając na pytanie, dlaczego ogłaszamy Konkurs z takim wyprzedzeniem – dlatego, że traktujemy Państwa oraz nasze działania w pełni profesjonalnie.

Firmy muszą mieć odpowiedni czas na przemyślenie zgłoszeń i dostarczenie do nas wypełnionych formularzy oraz przekazanie produktów. Nasze Jury musi mieć odpowiedni czas na analizy i testy, a wreszcie wszyscy musimy mieć odpowiedni czas na dostosowanie formuły ogłoszenia wyników Konkursu do zmieniających się z dnia na dzień wytycznych związanych z pandemią.

Harmonogram Love Cosmetics Awards 2021:

 • 23 listopada 2020 – pierwszy dzień zgłoszeń
 • 15 stycznia 2021 – ostatni dzień zgłoszeń
 • do 20 kwietnia 2021 – testy produktów i obrady Jury
 • 27 maja 2021 – uroczyste ogłoszenie wyników Love Cosmetics Awards 2021

Regulamin:

 1. Organizatorem Love Cosmetics Awards 2020 jest wydawca portalu WirtualneKosmetyki.pl.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na adres: l.lewandowska@wirtualnekosmetyki.pl w dniach 23 listopada 2020 – 15 stycznia 2021.
 3. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać wypełniony Formularz Zgłoszeniowy. W formie osobnych załączników należy dodać zdjęcia zgłaszanych produktów/serii kosmetycznych lub ilustracje zgłoszeń biznesowych (min. 300 dpi).
 4. Jedna firma może zgłosić maksymalnie 5 produktów/serii kosmetycznych, jak również dokonać maksymalnie 2 zgłoszeń w kategoriach biznesowych.
 5. Każdy zgłoszony produkt/seria może być przypisany tylko do jednej kategorii z listy zawartej w Formularzu Zgłoszeniowym. Zgłoszenie produktu nie wymaga uzasadnienia.
 6. Każde zgłoszenie w kategorii biznesowej wymaga podania uzasadnienia (maks. 1000 znaków).
 7. Po przesłaniu i zweryfikowaniu kompletności Formularza Zgłoszeniowego, organizator przekaże wskazanej przez Zgłaszającego osobie kontaktowej adres pocztowy, pod który należy w ciągu 10 dni przesłać osiem opakowań zgłoszonego produktu/serii, oznaczonych nazwiskami Jurorów, z dopiskiem „Love Cosmetics Awards 2021”.
 8. W razie uzasadnionych wątpliwości lub stwierdzonych braków w Formularzu Zgłoszeniowym lub przesyłce, organizator skontaktuje się z osobą kontaktową w celu uzupełnienia zgłoszenia.
 9. Zgłoszone produkty będą niezależnie testowane i opiniowane przez wszystkich członków Jury.
 10. Z grona zgłoszonych produktów i firm w poszczególnych kategoriach, Jury wskaże maksymalnie 6 nominacji, a spośród nich wybierze laureata Love Cosmetics Awards 2021.
 11. W szczególnych przypadkach Jury ma prawo przyznać osobie lub firmie nagrodę specjalną spoza listy kategorii lub przyznać Nagrodę w innej kategorii niż zaproponowana w zgłoszeniu.
 12. Jury ma prawo nie przyznać Nagrody w danej kategorii.
 13. Jury podejmuje decyzję w drodze konsensusu. Jeśli jego osiągnięcie nie jest możliwe, podczas obrad odbywa się głosowanie, w którym każdemu jurorowi przysługuje 1 głos.
 14. W przypadku remisu, głos Przewodniczącej Jury jest decydujący.
 15. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 16. Ocena wszystkich zgłoszeń w kategoriach produktowych i biznesowych odbywa się w oparciu o wartości Konkursu Love Cosmetics Awards 2021.
 17. Laureatami Nagrody mogą zostać jedynie produkty i firmy, które wyróżnia oryginalna marka, pozytywne emocje i zapewnianie konsumentom najwyższej jakości.
 18. Uzasadnienia wszystkich przyznanych Nagród będą odzwierciedlały wartości Konkursu, w kreatywny sposób podkreślając wyjątkowość wybranych produktów oraz firm
 19. Zgłaszający wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora i Jurorów na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych zdjęć i filmów dotyczących zgłoszonych produktów.
 20. Nagrodzone produkty i firmy uzyskują prawo do posługiwania się w swoich działaniach marketingowych w Polsce oraz na świecie logo oraz hasłem Love Cosmetics Awards 2021, które stanowią zastrzeżony znak towarowy i objęte są ochroną prawną.
 21. Udział w konkursie jest bezpłatny, podobnie jak prawo do posługiwania się logo Love Cosmetics Awards 2021 przez laureatów. 

Wszystkim uczestnikom Love Cosmetics Awards 2021 życzymy powodzenia!

# NEWS
 reklama