LCA 2022 - Share Good - Laboratorium Kosmetyczne Floslek
LCA 2022 - Share Good - Laboratorium Kosmetyczne Floslek

Czasy, w których żyjemy, wymagają od nas wszystkich szczególnego zaangażowania. Na rzecz planety. Na rzecz innych ludzi. Na rzecz wartości, które kreują lepsze dziś i jutro. Dzielenia się dobrem - w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa.

Firmy kosmetyczne podejmują rozmaite zobowiązania. Doceniamy szczególnie te przedsiębiorstwa, które od lat wartości wpisane w misję firmy, przekuwały w konkretne działania. Jedną z takich firm, którą nagradzamy w tegorocznym LCA, jest Laboratorium Kosmetyczne Floslek.

Firma jasno zdefiniowała swoje pro-ekologiczne podejście w 10 #ekokrokach. To ważne, bo nie mamy planety B, a widmo katastrofy klimatycznej to realne zagrożenie dla całej naszej cywilizacji. Już teraz negatywne efekty tych zmian uwidaczniają się w wielu obszarach świata ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, długotrwałą suszą, powodziami, klęskami głodu. Jeśli można jakoś zapobiec najgorszemu scenariuszowi, to trzeba działać już, tu i teraz. I Floslek, firma która ma w nazwie kwiat (łac. flos) - co jest samo w sobie symboliczne -  tak właśnie robi. Od lat.

1. #ekokrokfloslek - TAK dla Zrównoważonego Łańcucha Dostaw! FLOSLEK do produkcji kosmetyków wybiera składniki i opakowania, których pozyskanie i wytwarzanie ma najmniejszy wpływ na środowisko. W tym celu co roku przeprowadza ocenę swoich kontrahentów i aktualizuje Listę Kwalifikowanych Dostawców surowców, opakowań i usług. Wybiera tych, którzy utrzymują systemy jakości oraz gwarantują etyczne prowadzenie biznesu.

2. #ekokrokfloslek - TAK dla opakowań przyjaznych środowisku! Marka FLOSLEK zwraca uwagę na to, aby sposób, w jaki pakuje swoje produkty stanowił jak najmniejsze obciążenie dla środowiska. Wykorzystywane jest szkło (w 100% do recyklingu), plastik (w tym z dodatkiem do 50% recyklatu), stosowane są opakowania wielorazowego użytku z wymiennymi wkładami (refillami) oraz kartoniki i opakowania zbiorcze z papieru z certyfikatem FSC®. Od 2020 roku stosowane przez firmę opakowania w formie tub zawierają do 50% tworzywa ze zbiórki i odzysku (recyklatu). Floslek stosuje też ekologiczne wypełniacze do paczek, z uwzględnieniem ograniczenia użycia materiałów papierowych – wybiera te pochodzące z recyklingu, pozwalające chronić zasoby leśne. Przy druku opakowań stosowane są farby nie widniejące na liście wykluczeń europejskiego stowarzyszenia EuPIA, co pozwala zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa – zarówno dla ludzi, jak i środowiska.

3. #ekokrokfloslek - TAK dla zmniejszenia ilości plastiku! W 2019 roku firma Floslek podpisała Deklarację Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego w zakresie „Strategii Plastikowej”, zobowiązując się tym samym do doskonalenia działań mających na celu redukcję ilości plastiku wprowadzanego do środowiska. Ograniczono zużycie plastiku wszędzie tam, gdzie jest to możliwe! Jako pierwsza w Polsce firma wprowadziła do oferty kosmetyki w opakowaniach z refillami, czyli wymiennymi wkładami. Refille w 100% nadają się do recyclingu, a ich wykorzystanie pozwala ograniczyć zużycie plastiku o 80%! (zewnętrzny słoik może być wykorzystywany wielokrotnie – wymieniany jest tylko wkład z kremem). Marka minimalizuje ilość wprowadzonego do środowiska plastiku również poprzez wybieranie lżejszych opakowań, wykonanych z mniejszej ilości tworzywa. Najpopularniejsze produkty, jak żele pod oczy ze świetlikiem, zyskały nowe słoiczki, lżejsze aż o 50% od swoich poprzedników. Zredukowano też stosowanie celofanu jako materiału zabezpieczającego produkt przed otwarciem na rzecz plomb, co zapewnia ograniczenie ilości wprowadzanego do środowiska plastiku aż o 80%.

4. #ekokrokfloslek - TAK dla opakowań nadających się do recyklingu! Floslek nieustająco poszukuje rozwiązań, które pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opakowań, a gdy to jest niemożliwe - na poddanie ich recyklingowi. Wykorzystuje opakowania monomateriałowe, tzw. virgin material, ułatwiające recykling, rezygnuje ze stosowania w opakowaniach tzw. „zakłócaczy” recyklingu, m.in. elementów metalowych (sprężynek) w opakowaniach typu airless, silnych klejów, uniemożliwiających lub utrudniających usunięcie etykiet. FLOSLEK mówi NIE czarnym opakowaniom. Czarne tworzywa sztuczne stanowią wyjątkowe wyzwanie w cyklu recyklingu, ponieważ nie można ich wykryć lub są słabo wykrywalne za pomocą technologii sortowania optycznego, stosowanej w tradycyjnych urządzeniach do recyklingu. Ponadto kolorowe plastiki zmniejszają znacznie możliwości ich ponownego wykorzystania, ponieważ w trakcie procesu recyklingu nie można usunąć koloru. Dlatego firma podjęła decyzję, by czarne elementy opakowań zastępować identycznymi, ale w kolorze białym. Od 2021 roku większość opakowań nadaje się w 100% do recyklingu. Wyjątek stanowią niektóre bardzo wrażliwe, wymagające barierowej ochrony produkty np. z filtrami UV.

5.#ekokrokfloslek - TAK dla ochrony zasobów leśnych! Forest Stewardship Council (FSC) - to międzynarodowa organizacja, założona w 1993 roku, której celem jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju lasów, jak i dbałość o uwzględnienie podczas ich eksploatacji kwestii ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Od 2021 roku Floslek stopniowo wprowadza do pakowania kosmetyków kartoniki z papieru z certyfikatem FSC®. Firma stale ogranicza także druk materiałów reklamowych i handlowych na rzecz ich wersji elektronicznych, czego przykładem mogą być katalogi produktowe dystrybuowane w formie plików pdf. Do mniejszego zużycia papieru przyczynia się również wprowadzony elektroniczny system wymiany dokumentów handlowych, elektroniczne rejestry dokumentacji produkcyjnej.

6. #ekokrokfloslek - TAK dla składników pochodzenia naturalnego! Przy produkcji kosmetyków firma bazuje na składnikach pochodzenia roślinnego z całego świata. Wykorzystuje tylko składniki pozyskane w sposób etyczny, z rozwagą i szacunkiem dla środowiska, z myślą o przyszłych pokoleniach. Na opakowaniach podaje procent naturalności, a składniki pochodzenia naturalnego w INCI wyróżniane są gwiazdką, by ułatwić klientom ich identyfikację.

7. #ekokrokfloslek - TAK dla ograniczenia śladu węglowego! Niemal każda wykonywana w firmie czynność przyczynia się do emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. FLOSLEK walczy z globalnym ociepleniem ograniczając emisję CO2 do atmosfery dzięki zmienionej technologii produkcji. Minimalizuje też wagę opakowań i optymalizuje opakowania zbiorcze, co pozwala jednorazowo przewieźć więcej produktów. Stosuje energooszczędne oświetlenie LED, natomiast przy zakupach nowych urządzeń i inwestycjach zwraca uwagę na ich energochłonność, wybierając rozwiązania najbardziej przyjazne środowisku. Firma zrezygnowała także z zakupu nowych cartridge do drukarek – zgodnie z zasadą REcycle regeneruje i napełnia tuszem posiadane już wkłady. Wiosną 2022 zrealizowano I etap inwestycji w zieloną energię i zainstalowano panele fotowoltaiczne, dzięki którym użycie energii z nieodnawialnych źródeł zredukowane będzie o ponad 15%. W planach jest stopniowa rozbudowa instalacji oraz inwestycja w samochód elektryczny i stację ładowania pojazdów elektrycznych.

8. #ekokrokfloslek - NIE dla marnowania wody! Ograniczone zasoby wody słodkiej powinny być szczególnie chronione, wykorzystywane oszczędnie, z rozwagą, z myślą o przyszłych pokoleniach. W tym celu FLOSLEK uruchomił własną stację oczyszczania i uzdatniania wody – dzięki temu nie musi jej magazynować i może wielokrotnie wykorzystywać, a systemy oczyszczania pozwalają na ponowne wprowadzenie wody do środowiska w czystej formie.

9. #ekokrokfloslek - NIE dla degradacji środowiska! Intensywność, z jaką ludzie ingerują w środowisko, w którym żyją, prowadzi do jego postępującej degradacji. Troska o środowisko, o przyszłość naszej planety, skłoniła producenta do podjęcia szeregu działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, produkcji odpadów czy zanieczyszczania i marnowania wody. Aby jednak osiągnąć zamierzony efekt, potrzebna jest współpraca, do której firma zaprasza nie tylko kooperantów, ale też klientów. Stara się budować świadomość konsumencką. Na opakowaniach kosmetyków marki FLOSLEK umieszczane są oznakowania identyfikujące materiał, wskazujące odpowiednie z nim postępowanie oraz przydatność do recyklingu. Firma dba również o najbliższe otoczenie – tereny wokół siedziby zostały starannie zaplanowane i obsadzone roślinnością, a zaprojektowany specjalnie do zbierania i magazynowania wody deszczowej staw, pełni funkcję zbiornika retencyjnego. Firma mówi NIE zaśmiecaniu przestrzeni - zrezygnowała z billboardów i reklam wielkopowierzchniowych. Tym samym nie wprowadza do środowiska materiałów plastikowych, z których są one produkowane.

10. #ekokrokfloslek - NIE dla cierpienia zwierząt! Kosmetyki FLOSLEK są certyfikowane przez PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) i nie są testowane na zwierzętach.

Właściciele firmy mocno angażują się również w działania charytatywne. Prezes firmy Katarzyna Furmanek aktywnie działała przez kilkanaście lat na rzecz Fundacji Piękniejsze Życie, wspierającej pacjentki onkologiczne. Firma pomaga wielu innym organizacjom i fundacjom, przekazując zarówno środki finansowe, jak też produkty. Było to bardzo widoczne podczas pandemii Covid. Firma przekazała wówczas maseczki, środki ochrony, środki antybakteryjne i pielęgnacyjne pracownikom służby zdrowia, policji, podopiecznym Caritas i PCK, domom dziecka oraz domom pomocy społecznej. W tym roku, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, machina pomocy ponownie ruszyła.

Komentarz Jury:

Dzielenie się dobrem to przejaw naszej odpowiedzialności. Za świat, w którym żyjemy. Za świat, który zostawimy naszym dzieciom. To dowód, że wartości nie są tylko ładną formułką na stronie internetowej, ale czymś realnym i namacalnym. Firma Floslek nigdy od tej odpowiedzialności nie uciekała. Przeciwnie. Zrównoważony rozwój był wpisany w jej DNA. Podobnie jak kreowanie świadomości konsumentów, bo tylko razem możemy osiągnąć coś więcej. Poza tym firma ma jeszcze jedno super ważne działanie na swoim koncie. Jest jedną z tych firm, które bardzo mocno angażują się na rzecz kreowania marki polskich kosmetyków - bez grania tylko na siebie, ale na rzecz całej branży. Jeśli PL-Beauty miałoby wnosić nową wartość do całego kosmetycznego świata, to wartości, które są bliskie Floslek, mogłyby stać się fundamentem wizerunku polskiej marki kosmetycznej. Kreatywnej, zaangażowanej społecznie i ekologicznie, gdzie nauka spotyka się z naturą, a produkty wpisują się w ważne trendy, pozytywnie zmieniające nasz świat.
# KONKURS
 reklama